ADR (U01)
De cursus ADR (U01) is verplicht gesteld voor chauffeurs die te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Alle modules zijn op één dag te volgen.

Chauffeur geconditioneerd vervoer (U10)
Het doel van de opleiding Chauffeur geconditioneerd vervoer (U10) is dat de chauffeur volledig op de hoogte is van de procedures en wetgeving omtrent het vervoer van bederfelijke waren en goederen, zoals bijvoorbeeld bloemen en levensmiddelen. Bij dit type van vervoer gelden strenge wettelijke voorwaarden.

Chauffeursdag (U24)
De chauffeursdag is een zeer leerzame dag waarin diverse onderwerpen worden behandeld. Zo wordt er een selectie gemaakt uit de inhoud van alle opleidingen, en worden daaruit de highlights naar voren gehaald.

Digitale Tachograaf en Boordcomputers (U23)
Het doel van de opleiding Digitale Tachograaf en Boordcomputers (U23), is dat iedere chauffeur na het volgen van deze opleiding, zich bewust is van de financiële risico’s die kleven aan een onjuist gebruik van de Digitale Tachograaf, en precies weet hoe de Digitale Tachograaf bedient moet worden.

EHBO/BHV (U21)
Als chauffeur kun je van het ene op het andere moment te maken krijgen met noodsituaties waarbij adequaat optreden van levensbelang kan zijn: Je kunt betrokken raken bij een ongeval, op het laad- of losadres vindt er een incident plaats, of bijvoorbeeld thuis aan de keukentafel of langs het sportveld. Eerste hulp verlenen aan het slachtoffer is dan van groot belang.

Fysieke Belasting & Gezond op weg (U20)
De opleiding Fysieke Belasting & Gezond op weg (U20), heeft als doel dat zij fysieke risico’s leren herkennen en voorkomen en het belang van een gezonde levensstijl. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij het belang van een goede mentale en fysieke gesteldheid.

Sociale Veiligheid & Omgaan met agressie (U15)
Als chauffeur kom je regelmatig in contact met derden, zoals afzenders, verkeersdeelnemers, ontvangers, laad- en losassistentie en planners. Door gebrekkige, onvolledige of ongepaste communicatie kunnen er allerlei problemen ontstaan.

Techniek & Diagnose stellen (U39)
Doel van de cursus Techniek & Diagnose stellen is dat de kandidaten na het volgen van de cursus weten hoe te handelen bij pech aan het voertuig. Daarnaast leren zij de basisaspecten van de voertuigtechniek, zodat er een diagnose kan worden gesteld bij pech.

VCA Vol of Basis (U05)
De cursus VCA VOL of BASIS (U05) is bedoeld voor chauffeurs die in het bezit dienen te zijn van het VCA certificaat. Dit wordt vaak verlangd op bouwplaatsen en op grote industriële bedrijventerreinen. Er wordt de chauffeur geleerd bedacht te zijn op gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen.

Verkeerseducatie (U47)
Het doel van de opleiding Verkeerseducatie (U47) is het updaten en weer op peil brengen van de kennis van verkeers- en gedragsregels en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen. Hiernaast kan de chauffeur benoemen welke risicovolle neigingen hij/zij heeft en kan beschrijven hoe hiermee om te gaan.

Blijf op de hoogte van opleidingen in jouw buurt!

Inschrijven opleiding
Bezig met versturen